Cat: poklon fakultet raspisuje natjeaj za upis nove generacije studenata na poslijediplomske specijalistike studije.

Natjeaj za upis na poslijediplomske studije

Na poslijediplomski sveuilini studij, doktorski studij geografije: prostor, regija, okoli, pejza oni pristupnici koji su stekli diplomu o zavrenom (do) Pisana zamolba prilae se uz prijavu na natjeaj.

Natjeaj za upis na, poslijediplomski sveuilini studij

Pravo upisa na studije iz toke.

Natjeaj za upis na poslijediplomski sveuilini studij

Ovog Natjeaja mogu ostvariti.

Natjeaj za doktorski studij!

Upis na poslijediplomski sveuilini (doktorski) studij za pristupnike koji su zavrili poslijediplomski specijalistiki studij odnosno sveuilini poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij reguliran je Pravilnikom o poslijediplomskim studijima Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Ekonomski fakultet u Rijeci

Za upis 30 studenata na, poslijediplomski sveuilini studij elektrotehnike i raunarstva.

Natjeaj za upis na poslijediplomski doktorski studij management

Poslijediplomski sveuilini studij elektrotehnika i raunarstvo izvodi se iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja.

Poslijediplomski specijalistiki studij (MBA) Ekonomski fakultet

Raspisuje se natjeaj za upis studenata na poslijediplomski sveuilini studij (doktorski studij ) Humanistike znanosti.

Natjeaj za upis u, poslijediplomski doktorski znanstveni

pan

Tekst natjeaja i prijavnica nalaze se na ovoj poveznici.

Poslijediplomski specijalistiki studij - Posts Facebook

Natjeaj za doktorski studij!

Poslijediplomski specijalistiki studij Upravljanje

Prijave za upis na, poslijediplomski sveuilini (doktorski) studij Ekonomije i poslovne ekonomije su otvorene.

Prijelaz na diplomski studij Libertas meunarodno sveuilite

Na Poslijediplomski doktorski studij i Poslijediplomski specijalistiki studij mogu se upisati studenti: koji su zavrili odgovarajui sveuilini studij u etverogodinjem trajanju iz podruja drutvenih znanosti: ekonomije i prava.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Ministarstvo znanosti

Poslijediplomski specijalistiki studij (MBA) Poeljna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.

Natjeaj za upis polaznika u poslijediplomski doktorski

Poslijediplomski sveuilini studij Pomorstvo izvodi se u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena i traje 3 (tri) pomorski fakultet, Studentska 2, 51000 Rijeka, uz naznaku - Natjeaj za upis na poslijediplomski sveuilini studij Pomorstvo.

Poslijediplomski specijalistiki studij

Natjeaj za upis u Poslijediplomski doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam, za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz podruja tehnikih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam.

Objavljen natjeaj za atraktivan poslijediplomski studij

Studij Konferencijskog prevoenja specijalistiki je poslijediplomski studij koji traje.

Ured za poslijediplomske studije

Semestra ili jednu akademsku godinu.

Kako napustiti poslijediplomski studij - Drugo Kolovoz 2020

Odnosno diplomskom (prema Bolonjskom sustavu) sveuilinom studiju na stranom sveuilitu, duan je o svome troku pribaviti i nakon prijave na natjeaj dostaviti rjeenje nadlenog tijela.

Natjeaj za upis na Poslijediplomski sveuilini (doktorski)

Zemlja smo znanja, a znanje se ne potie i ne cijeni.Website statistieken