Cat: natječaj studenti podnose osobno, a za malodobne uenike roditelji ili staratelji na Pravo na stipendiju nerauna mogu ostvariti daroviti uenici srednjih kola poevi od treeg razreda srednje kole,.

Natjeaji i stipendije - Fakultet hrvatskih studija

Raspisuje se natjeaj za studentske stipendije u sljedee tri kategorije: A -20 stipendija za nadarene C - stipendije za studente koji su akademske godine 2017/18.

Kolujete se za deficitarno zanimanje?

Godinu nekog od deficitarnih studija izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novanu pomo po drugoj osnovi (na.

Prijavite se za stipendiju!

Copyright: All Rights Reserved.

Poznati su privremeni rezultati natjeaja za dravnu stipendiju

Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveuilinog i strunog studija moe ostvariti i kandidat iji je prosjek ocjena nii od propisanog (obrazac E ako udovoljava svim ostalim uvjetima iz toke.a.

Stipendije i financijske pomoi uniri

1 stipendiju, za studente preddiplomskih studija, za zimski semestar 2016./2017.

Natjeaj se mogu prijaviti

Za, city University of Hong Kong.

Natjeaj za studentske stipendije hbor

Natjeaj za stipendiju japanske vlade (mext) za studijski boravak na Sveuilitu Chuo (Tokyo, Japan u 2016.

Natjeaj za upanijske stipendije

Kolujete se za deficitarno zanimanje?

Goi Mirovna fondacija / unesco Meunarodni natjeaj za eseje

S 18 godina otvorio vlastiti obrt za unutarnje ureenje Trae se strukovnjaci, a iz Udruge srednjokolskih ravnatelja Na raspolaganje je stavljeno 9 milijuna kuna, s time da bi svaki uenik dobio stipendiju od 750 kuna mjeseno,.

Stipendije Studentski standard Studiji i studenti Sveuilite u Zadru

Natjeaj za dodjeljivanje dravnih stipendija za akademsku godinu 2017/2018.

Natjeaj za stipendiranje studenata igra preddiplomskih studija

Studenti su se prijavljivali elektronikim obrascem te je u sustavu izvreno u kategoriji D1 561 prijava, u kategoriji E 13 373 prijava, u kategoriji P 6 prijava, a bez obrasca poslano je 100 prijava.

Popis studenata prijavljenih

Da je student u prethodnoj, 2018./2019.

Natjeaj za dodjelu stipendija i subvencija

Ostvario najmanje 18 ects-a (kriterij vrijedi samo za studente viih godina studija).

Natjeaj, zA, stipendiju - pliva

Krajnji rok za podnoenje prijave za stipendiju /financijsku pomo je ponedjeljak,.

cpsa - Croatian

Godine do 12:00 sati.

Raspisan natjeaj za dodjelu stipendija

Natjeaj za studentske stipendije.

Stipendijski natjeaj e-Leadership MBA program

Odluka o zatvaranju natjeaja:.1.2020., izabrani su: Petar Kova, student Struno testiranje odabranih kandidata.

Stipendija - Najnovije i najitanije vijesti

Rok za prijavu na natjeaj istekao Kako se regulira pravo na stipendiju?Website statistieken