Cat: nagradne za dodjelu gradskih prostora

Gradski ured za upravljanje imovinom Grada objavljuje slijedeu.

Grad Zagreb : Javni natjeaj za davanje u zakup poslovnih

Grad Zagreb ; Natjeaji/ pozivi /javne rasprave; Info servis; Natjeaji/ pozivi / javne rasprave; Javni natjeaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba uenicima s invaliditetom za kolsku godinu 2019./2020.

Stan: Zagreb (Studentski grad.65 m2, javni, natjeaj

Javni natjeaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanistikog rjeenja zamjenskog objekta Dom zdravlja.

Otvoreni javni pozivi - Zagrebaki Holding

Zagreb -Centar - ambulanta graani; grad zagreb, trg Stjepana Radia 1, 10000, zagreb.

Javni natjeaj za udruge - Novi Marof

Iban: HR swift: zabahr2X OIB.

Javni natjeaj, grad Zagreb

Travnja, objavljen je Natjeaj za davanje u najam 131 javno najamnog stana u naselju Novi Jelkovec.

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske - Naslovna

Natjeaj je otvoren 15 dana od objave, odnosno.

Grad Zagreb slubene stranice)

Travnja koji je zadnji dan za podnoenje zahtjeva s kompletnom dokumentacijom.

Natjeaj za prijam u slubu

Podnositelji zahtjeva mora kumulativno ispunjavati sljedee uvjete: - Prebivalite u gradu Zagrebu (nema vremenskog ogranienja duljine.

Nagradna igra shows Mixcloud

Grad Zagreb raspisao je, javni natjeaj za dodjelu gradskih prostora na koritenje udrugama.

Nagradna igra - Radio

Tekst natjeaja, popis gradskih prostora koji su stavljeni u natjeaj te sva dokumentacija koja je potrebna za prijavu nalazi se na slubenim stranicama Grada Zagreba.

Hrvatska Lutrija - Novosti

Rok za podnoenje pisanih prijava.

Nagradna Igra Steam Jigsaw Planet

Grad Zagreb raspisao je, javni natjeaj za davanje u zakup poslovnih prostora, garaa i garanih mjesta u gradskoj etvrti Trenjevka Jug, Cenkoveka 8-12 i gradskoj etvrti Sesvete, Novi Jelkovec, podnoenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, prema tabelarnom prikazu iz toke.

Dobitnici nagradne igre trumpfovi - Novosti Ledo

Stan: Zagreb (Studentski grad.65 m2, javni, natjeaj (prodaja) Cijena 348.894.661.

Asistent u nastavi - Najnovije i najitanije vijesti

Digitalni grad ; Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto - koordinator poslova- upravljanje nekretninama.

Najeftiniji naini putovanja od Bea do Zagreba

Zagreb, s naznakom Za javni poziv na iskazivanje interesa za zapoljavanje.

Osnovna kola Vinjevac - Natjeaji za radna mjesta

Urednom ponudom smatra se ponuda koja sadri sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja

Ovaj javni poziv za prikupljanje.

Natjecaj Za Radno Mjesto Samostalni Inzenjer u Zagrebu

Javni pozivi; Gradske ustanove u kulturi kojima je osniva.Website statistieken