Cat: nagradne i namjetenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18.

Javni natjeaj za imenovanje ravnatelja Aquatike - Aquatika

proelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice, raspisuje.

Javni natjeaj za prijam u dravnu slubu na neodreeno

Javni, natjeaj za prijam u slubu na radno mjesto referent ZA komunalnu naknadu 1 izvritelj.

Javni poziv za prijavu mladih novinara na natjeaj u sklopu

Javni, natje AJ Za prijam u slubu na radno mjesto: Vii struni suradnik za poljoprivredu - na neodreeno vrijeme - 1 izvritelj/ica, uz probni rad od tri mjeseca.

Javni, natjeaj za prijem zaposlenika na radno mjesto

Osim opih uvjeta propisanih u lanku.

Zatvoren poziv za prijavu na javni, natjeaj projekata u

ZSN, za prijam u slubu kandidati moraju ispunjavati i sljedee strune uvjete.

Javni natjeaj - Sredinji dravni ured za Hrvate izvan

Na temelju Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 lanka.,.,.

Javni natjeaj za prijam u kadetsku slubu - morh

Statuta Javne ustanove aquatika slatkovodni akvarij karlovac, Upravno vijee Javne ustanove aquatika slatkovodni akvarij karlovac na temelju Odluke o raspisivanju natjeaja.

Global Competitiveness Report 2019 World Economic Forum

Rok za podnoenje prijava na javni natjeaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Natjeaj projekta Zajedno smo jai: Rjeenja za pametan dom

Prijave se podnose neposredno ili potom na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, 10000 Zagreb, Trg svetog Marka 4, s naznakom: ».

Velika Najlepe elje nagradna igra - Story

Prijava na javni natjeaj za radno mjesto vii ustavnosudski referent 1 izvritelj/ica, na neodreeno vrijeme«.

Natjeaji za studente uniri

Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveuilita u Rijeci raspisuje javni poziv za sve mlade novinare koji e biti ukljueni u diseminaciju aktivnosti projekta coopower, europskog projekta usmjerenog na rjeavanje problema nezaposlenosti mladih i njihova angamana kroz promicanje ideja i aktivnosti drutvenog poduzetnitva.

Studentski dom Karaburma u Beogradu - Studentski ivot

Prijavom na javni natjeaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Arhiva, u svrhu obavjetavanja o rezultatima javnog igre poziva.

Natjeaji za zapoljavanje - Grad Rijeka

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natjeaja u Narodnim novinama.

Hrvatska pota - Oprez!

Ispravak natjeajne dokumentacije Poziva za prijavu na javni, natjeaj projekata udruga (5.

Nagradna igra - CdM

Travnja 2018.) Sukladno lanku.

Poreki igre Djeji vrti Radost objavio natjeaj za odgojitelja

Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za ope dobro koje provode udruge (Narodne Novine, broj 26/15) u okviru Poziva za prijavu na javni, natjeaj projekata udruga u Republici.

Studentski domovi Beograd - Beleke Konkurs za dom u Beogradu

Dodatne informacije vezane uz podnoenje prijave moete dobiti radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati na brojevima telefona: 385 (0)1/6444-682, 385 (0) 1/6444-669 ili na e-mail adresu.

Natjeaji za davanje u zakup poslovnih prostora - Grad Rijeka

Zakona o slubi u Oruanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine,.Website statistieken