Cat: nagradna natjeaj za dodjelu uenike stipendije za kolsku

Godine zapoinje natjeaj za dodjelu stipendija uenicima i studentima.

Fo - Competitions - - natjeaj za dodjelu

Pripremite svu potrebnu dokumentaciju i nemojte zakasniti.

Natjeaj za dodjelu uenikih stipendija za kolsku 2019

Svakako se vidmo na sveanosti potpisivanja ugovora o dodjeli stipendija.

Natjeaj za dodjelu srednjokolskih uenikih stipendija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje javni Natjeaj za dodjelu.000 dravnih stipendija za akademsku godinu 2019./2020.

Natjeaj za dodjelu stipendija studentima s podruja grada

(sukladno osiguranim sredstvima u Dravnome proraunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.

Natjeaj za dodjelu stipendija za kolsku/akademsku godinu

) redovitim studentima visokih uilita u Republici Hrvatskoj.

Natjeaji - upanijska bolnica akovec

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje dravne stipendije sukladno uvjetima iz Pravilnika o uvjetima i nainu ostvarivanja prava na dravnu stipendiju (Narodne novine, broj: 43/17 u daljnjem tekstu: Pravilnik) kao i Natjeaja za dodjelu.000 dravnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.

Natjeaj za stipendije - uspjeni

(sukladno osiguranim sredstvima u Dravnome proraunu i sredstvima osiguranim.

Dobitnici nagradne igre

Grad Pakrac e temeljem ovog natjeaja u kolskoj godini 2018./ 2019.

Pokreem posao - Zagrebaka banka

Stipendirati do ukupno 16 uenika Srednje kole Pakrac, ukljuujui i dosadanje stipendiste koji su pravo ostvarili ispunjavanjem ugovornih uvjeta.

JU sluba ZA zapoljavanje kantona sarajevo - Oglasi

Uenike stipendije u kolskoj godini 2019./2020.

U osnovnoj, kOLI monte

Dodijelit e se kako slijedi: do 2 stipendije za zanimanje monter suhe.

Humanitarna udruga Put Zadar

Objavljuje natjeaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019 /2020.

Mladinska knjiga nagradna igra prevara ili?

Studentima ekonomije, prava, matematike i informatikih tehnologija.

Natjeaji Privatna gimnazija i ekonomska kola Benedikta

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: hanfa) dodjeljuje stipendije u akademskoj godini 2019./20.

Nagradne - Iskon Iskon

Te poziva studente diplomskih studija ekonomije, prava, matematike i informatikih tehnologija na prijavu.

Veleuilite u Poegi : Novosti : natjeaj za dodjeljivanje.200

Pravilnika o dodjeljivanju stipendija uenicima i studentima s podruja Opine Pian (Slubene novine Opine Pian.

O nama - Podravska banka - Podravska banka

6/18 Naelnik Opine Pian dana.Website statistieken