Cat: nagradna ili ponudite posao, kreirajte ivotopis ili pronaite pravog zaposlenika za otvoreno radno mjesto u vaem poduzeu.

Zapoljavanja i struna osposobljavanja Grad

Rijeka je temeljem Plana specijalizacija za 2018.

Natjeaj za posao, pravni/a savjetnik/ica SOS, rijeka

Raspisao natjeaj u kojem se trai 16 specijalizanata razliitih specijalnosti.

Natjeaj za posao, pomonog producenta - zakljuen

Adresa: Korzo 16, 51000.

Natjeaji, Komunalno drutvo Vodovod i kanalizacija.o.o

Rijeka, telefon: Faks: Popis svih kontakata u gradu.

lidl

Natjeaji za struno osposobljavanje Grad, rijeka

Pisarnica (alter-sala; rad sa strankama za sva upravna tijela Grada Rijeke).

Posao Rijeka - t, posao i savjeti za razvoj karijere

Rijeka centar za nenasilje i ljudska prava trai pravnika/cu Tko smo?

Natjeaji Narodne novine.d

Rijeka centar za nenasilje i ljudska prava je nevladina neprofitna organizacija za pomo rtvama svih oblika nasilja (psihikog, fizikog, seksualnog, ekonomskog, obiteljskog, partnerskog, vrnjakog, mobbing itd.

Natjeaj za prijam u slubu

bez obzira na dob, spol, rod i druga obiljeja rtve.

Kompletan spisak dobitnika velike lidl nagradne igre

Pomo im pruamo prvenstveno.

Natjeaji za davanje u zakup poslovnih prostora - Grad Rijeka

Prijave na natjeaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: Natjeaj za, pomonog producenta ne otvarati, iskljuivo potanskom poiljkom na adresu: Rijeka 2020.o.o., Delta 5,.

Natjeaji - Dom za starije osobe Park

Natjeaji, Komunalno drutvo Vodovod i kanalizacija.o.o.

Dom i dizajn - grand prix natjeaj Predstavljamo

Za vodoopskrbu i odvodnju, rijeka, centrala 7:30 - 15:30 (051) 353 222 Deurna sluba 0-24 (051) 211 906.

Pravila javnih natjeaja u EU-u - Vaa Europa

Popis svih kontakata u gradu.

Podignuta kaznena prijava protiv ravnatelja Doma

Pisarnica (alter-sala; rad sa strankama za sva upravna tijela Grada Rijeke) Adresa: Titov trg 3, 51000.

Yicca umjetniki natjeaj - meunarodno natjecanje

Rijeka, radno vrijeme: Ponedjeljak Petak;.30.30 sati Telefon.

Proglaeni dobitnici nagradne igre, Zaigrajte

Posao u, rijeka je najlake nai uz MojPosao.

6 najvanijih stratekih dokumenata za ESI fondove)

Trenutno je za Rijeka objavljeno 45 oglasa i to najvie u kategoriji Prodaja (Trgovina).

Tommy - Nagradne igre

Od 173872 korisnika na MojPosao portalu, trenutno ih 2002 trai posao u Rijeka.Website statistieken