Cat: nagradna poduzetnicima u kulturnim i kreativnim industrijama osiguralo.

Objedinjeni natjeaj za udruge iz podruja ovisnosti za 2019

Ministarstvo kulture i medija RH Runjaninova 2 10000 Zagreb.

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske - Natjeaj

Ministarstvo zdravstva objavljuje Natjeaj za prijavu trogodinjih programa udruga iz podruja zdravstva za financijsku potporu u okviru raspoloivih sredstava Dravnog prorauna na pozicijama Ministarstva zdravstva u 2019.

Ministarstvo kulture i informisanja - Nadlenost

Natjeaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatski restauratorski zavod.

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

Natjeaj za imenovanje ravnatelja/ice - Muzej antikog Javni poziv za zapoljavanje pripravnika u djelatnostima iz sektora kulture - Muzej Mimara.

Federalno ministarstvo kulture i sporta javni natjeaj

Natjeaj za prijem slubenika u radni.

Ministarstvo kulture, republike Hrvatske - Novosti

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije je kao organ dravne uprave obrazovano i njegov delokrug je utvren lanom.

Ministarstvo kulture, republike Hrvatske - Novosti - Javni poziv

Ministarstvo obavlja poslove dravne uprave koji se odnose na: razvoj i unapreenje kulture i umetnikog stvaralatva; praenje i istraivanje.

Zajednica tehnike kulture zadarske upanije - Naslovnica

Ministarstvo kulture obavjetava zaintresovane kandidate za polaganje strunog ispita za potrebe sticanja strunog zvanja iz konzervatorske, muzejske, biblioteke i arhivske djelatnosti,.

Ministarstvo kulture raspisalo natjeaj za, nagradu Iso

Godine stupio na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vrsti i stepenu.

Ministarstvo kulture, crne Gore - Posts Facebook

Ministarstvo kulture, republike Hrvatske - Novosti, za poduzetnike u kulturnim i kreativnim industrijama Raspisan je natjeaj za dodjelu Nagrade Vicko Andri za izvanredna postignua u podruju zatite kulturne batine u Hrvatskoj za 2019.

Ministarstvo kulture objavilo natjeaj za razvoj

Obavjetavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i porta objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji e se sufinancirati iz Prorauna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020.

Sluaj gordogan, ministarstvo kulture opet

Natjeaj za dodjelu Nagrade Vicko Andri za 2019.

ministarstvo kulture izvjee za 2019

Ministarstvo kulture i medija raspisalo je natjeaj za dodjelu Nagrade Vicko Andri za izvanredna postignua u podruju zatite kulturne batine u Republici Hrvatskoj za 2019.

Ministarstvo kulture objavilo javni poziv

Ministrica kulture Obuljen Korinek za Radio Maestral o programima koji omoguuju pristup i Razgovor s ministricom kulture Obuljen Korinek za Media servis.

Studentski Centar u Zagrebu upisc knjinicu 2019 /20

Ovogodinja manifestacija Dani europske batine odrat e se tijekom rujna i listopada.

Natjeaj za Erasmus KA1 mobilnost studenata u akad

Ministarstvo kulture na temelju lanka.

Ministarstvo kulture i sporta

Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine,.

Otvoren natjeaj za dodjelu dravnih stipendija u akademskoj

47/90, 27/93 i 38/09) te Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjinice u 2019.

Uskoro kree nova nagradna igra s fiskalnim raunima

Predmet javnoga poziva Ministarstvo kulture otkupljivat e knjige domaih izdavaa.Website statistieken