Cat: nagrada i zanatske usluge - Poslovi

See more of Nataa obrt za proizvodnju i usluge on Facebook.

Kako do sertifikata u organskoj proizvodnji?

U sustavu HEP-a je 7 termoelektrana, 3 kondenzacijske za proizvodnju elektrine energije i 4 termoelektrane toplane u kojima se proizvodi elektrina i toplinska energija.

Pravilnik o provoenju javnog natjeaja za zakup

Prijave na Natjeaj poinju se zaprimati mjesec dana od dana objave kako bi svi potencijalni prijavitelji na vrijeme stigli pripremiti dokumentaciju.

Indija kupuje licencu za proizvodnju automatskih puaka

Strojar na liniji za proizvodnju /pakiranje papirnatih runika (m Zagreb.

Javna nabava, oglasi, natjeaji : Javna ustanova Nacionalni

Raspisuje natjeaj za radno mjesto: Galvanizer (m.

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske - Natjeaj

U Republici Srbiji organsku proizvodnju kontroliu Zakon o organskoj proizvodnji i Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje.

Za preradu drva i proizvodnju namjetaja osigurano

Javni natjeaj za zakup.

Natjeaji za studente uniri

Izjavljujem da sam suglasan da se moji osobni podaci iz ponude na Javni natjeaj za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu.

Uskoro natjeaj fzoeu-a za poticanje

Ministarstvo obrane Indije namjerava bez natjeaja otkupiti licencu za proizvodnju ruskih automatskih puaka AK-103.

Najnovije Vijesti - Najnovije Vijesti

Tako je neoekivano razrijeeno pitanje izbora streljakog.

Natjeaji za posao Specijalna bolnica za medicinsku

Obrt za proizvodnju svijea duje, Duilo 10, 22324 Bogati, OIB: Veterinarska stanica ibenik.o.o.

Natjeaji za posao - Nacionalni park Plitvika jezera

Kralja Zvonimira 83, ibenik, OIB.

Natjeaji za davanje u zakup poslovnih prostora - Grad Rijeka

Natjeaj za financiranje projekata udruga iz prorauna JU NP Krka za 2019.

Raspisuje natjeaj za posao

Natjeaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatski restauratorski zavod.

Natjeaj za izradu logotipa

Natjeaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Arheolokog muzeja Narona.

Hrvatska pota - Natjeaj

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natjeaj za dodjelu potpora male vrijednosti (de minimis) za razvoj prerade drva i proizvodnje namjetaja, za koji je osiguralo.500.000.

Hrvatski zavod za zapoljavanje - Burza rada - Radna mjesta

Erasmus Natjeaj za, strunu praksu u 2020./2021.

Promet Split O nama Natjeaji

Prijave na natjeaj podnose se iskljuivo elektronikim putem klikom na poveznicu prijava.Website statistieken