Cat: lutrija su propozicije moete pronai u nastavku lanaka, a formular za prijavu moete skinuti na ovom linku.

Natjeaj za dodjelu stipendija - morh

Temeljem Odluke Upravnog odbora Zaklade Hrvatska za djecu.

Natjeaj za stipendije 2013-14

Godine, Zaklada Hrvatska za djecu raspisuje.

Marin ILI foundation - natjeaj

Kandidati Nikola Rihtar i Marijana Piriki nisu ostvarili pravo na stipendiju, jer su predali nepotpunu dokumentaciju, a temeljem lanka.

Grad Pula raspisao Natjeaj za dodjelu stipendija

Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagrebake upanije, broj 25/06, 27/07 i 22/08) Povjerenstvo za stipendije uzima u razmatranje samo potpuno dokumentirane zahtjeve.

Promjena uvjeta i naina ostvarivanja prava na Dravnu

Rok za podnoenje prijava.

Natjeaj za dodjelu studentskih stipendija Opine Faana

Prijave se dostavljaju pisanim putem u: Personalnu slubu Ministarstva obrane, Stanieva 6, 10000 igra Zagreb.

Javni natjeaj za dodjelu stipendija u kolskoj, odnosno

Tijekom studija kandidati e imati osiguranu stipendiju (najmanje 14 400 kuna godinje te po zavretku studija osiguran posao.

nagradna

Javni natjeaj za prijam u dravnu slubu Pravobranitelj

Natjeaj za stipendije 2013-14.

Javni natjeaj za prijam u dravnu slubu na neodreeno

Kategorija Natjeaji, Objavljeno.

TUC nagradna igra 2018 - sve nagradne igre u Hrvatskoj

Temeljem Pravilnika o stipendiranju uenika i studenata i Odluke Opinskog vijea Opine Sali, Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje.

Dobitnici nagradne igre Name That Move Red Bull

Dakle, uz glazbene stipendije i donaciju koli za obnovu laboratorija, Marinova Zaklada dodjeljuje stipendiju i mladim portaima, i to sveukupno 5 stipendija za portae koji pohaaju srednju kolu, a lanovi su nacionalne selekcije u svojoj uzrasnoj kategoriji u individualnom olimpijskom portu.

Natjeaj za, erasmus KA1 mobilnost studenata u akad

Feb 11, 2009 Grad Pula, temeljem Pravilnika za dodjelu stipendija Grada Pule, Klase: 604-01/09-01/1, urbroja: 2168/.

Osnovna kola Matije Gupca

Listopada 2009., u akademskoj godini 2009/2010., dodjeljuje stipendije redovitim studentima.

(PDF) Zdravstvo digitalnog doba

Stipendije se dodjeljuju za jednu akademsku godinu i ne odobravaju se za vrijeme apsolvenskog staa.

Mefst - Medicinski fakultet Split - Financijsko

Dobitnici Dravne stipendije za akademsku godinu 2015./2016.

Zakon o izborima opinskih naelnika, gradonaelnika, upana

I studenti koji nisu ostvarili pravo na stipendiranje, pokreu ovu peticiju upuenu Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta zbog promjena uvjeta i pravila koji su navedeni u natjeaju te zbog cjelokupne provedbe natjeaja.

Drzavni Posao Nagradna igra (TV Episode 2013) - IMDb

Ovom peticijom dobitnici stipendije i studenti koji nisu ostvarili pravo na stipendiju trae.

Pravila nagradne igre aktiviraj e - raun

Stipendije, zA, akademsku godinu 2009/2010 Na osnovi lanka.Website statistieken