Cat: loto za mjeseno iznajmljivanje u malim oglasima sa slikom, opisom i cijenom mjesenog najma stana.

Najam stanova, najam i prodaja nekretnina

Nakon to smo prikupili vie stanova, otvorili smo novi natjeaj - kazali su iz Grada.

Natjeaj za prodaju stanova u vlasnitvu Grada Labina

Natjeaj je raspisan juer, a svi zainteresirani mogu se prijaviti u roku Uz stanove za najam, u, jelkovcu je i 926 tzv.

Natjeaj za davanje u najam javno najamnih stanova

Socijalnih stanova za koje siromani graani plaaju mjeseni najam od 2,70 kuna po kvadratu.

Foto Objavljen natjeaj za najam dravnih stanova

Sve Prodaja stanova, najam stanova, dijeljenje stanova.

Holding daje zajam zaposlenicima da kupuju stanove u, jelkovcu

Najam stanova u vlasnitvu Grada Labina.

Objavljen natjeaj za najam stanova od 15 kuna po kvadratu

Registar stanova i popis korisnika.

Najesen prodaja I najam dravnih stanova

Labina klasa: 021-/17-01/2-158, urbroj: 2144/.

Sredinji dravni portal, najam stanova u vlasnitvu

Godine, Upravni odjel za prostorno ureenje, zatitu okolia i gradnju objavljuje natjeaj.

Grad u najam daje stanove u Jelkovcu - 113

Krenuo je natjeaj Grada Zagreba za davanje u najam javno najamnih stanova, putem kojeg e se dati u najam 300 stanova u naselju Novi Jelkovec.

Prodaja stanova Leskovac - oglasi stanovi Leskovac - MojTrg

Ugovor o najmu stana sklapa se kao javnobiljeniki akt, na pet godina, s mogunou produenja na isti.

Konana Lista reda prvenstva za davanje u najam stanova

Najvea ponuda oglasa za najam stanova.

Stanovi najam Rijeka - Najam Stanova

Prvi javni natjeaj za najam stanova u dravnom vlasnitvu objavljen je danas na internetskim stranicama Dravnog Rije je o pilot projektu u sklopu kojeg je u najam ponueno 20 stanova od 11 do 111 etvornih metara u uem i irem centru Zagreba.

Najam stanova Zadarski list

Vezani lanci Dodijeljeno prvih 16 rjeenja za najam stanova : Sretni smo, sada moemo normalno ivjeti i sjesti za obiteljski stol foto Opa!

Stanovi za najam Pula Public Group Facebook

A kako bi i sve ostale graane potaknula na kupnju stanova u Novom Jelkovcu, Uprava Zagrebakog holdinga diferencirala je cijenu stana, ovisno.

Najam stanova Zagreb do 2500kn Public Group Facebook

Natjeaj je objavljen na internetskim stranicama Dravnog ureda za upravljanje dravnom imovinom.

Natjeaj za utvrivanje liste za davanje gradskih stanova

U ponudi se nalazi 20 stanova razliitih veliina, od 11 do 111 kvadrata, u centru Zagreba.

Podbreje: Grad daje u najam 200 stanova, evo

Poziv za podnoenje ponuda za najam stanova pogledajte ovdje.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova

Prodaja i najam stanova ili bi u etapama, jer, kako kau u Dravnom uredu za upravljanje dravnom imovinom, ima stanova za koje jo Kako su izvijestili iz ureda putem svoje internet stranice, veina stanova koja e ii u prodaju i najam prvo mora biti procijenjena.Website statistieken