Cat: loto Univerzitet Demal Bijedi trai

Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, ravnateljica Centra objavljuje natjeaj za asistenta u organiziranom stanovanju 18 izvritelja (m puno radno vrijeme barni na odreeno puno radno vrijeme na odreeno.

Natjeaj za asistenta /asistentice projekta Zaeli Opina

Za izbor - jednog suradnika u suradnikom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga podruja drutvenih znanosti, polja psihologije na Odsjeku za psihologiju, na odreeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice.

Sveuilite u Rijeci, Pravni fakultet - Natjeaj za prijem

Tjeaj za upis.

Javni natjeaj za izbor na suradniko radno mjesto asistenta

Godinu studija Sveuilita u Rijeci i njegovih sastavnica u 2020./2021.

Natjeaj za posao: Osobni asistent - Novosti - Udruga Srce Zelina

Upute i preporuke vezane uz obustavu nastave na oiri vodnevna online konferencija ICT20@covid-19.

Konkurs / natjeaj za prijem u radni odnos na odreeno

Univerzitet Demal Bijedi u Mostaru raspisao je javni natjeaj za zapoljavanje asistenta za podruje Humanistikih znanosti, polje Filologija, grana A) Anglistika, B) Teorija i povijest knjievnosti na Fakultetu humanistikih znanosti.

Socijalni stanovi u najam za 2,70 kuna po kvadratu, prijavite

Na temelju oglasa za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme za radno mjesto asistenta projekta zaeli (klasa: 112-01/17- 04/05, urbroj: 2188/12-01/01-17-1.

Slobodna Dalmacija - Plenkovi nagradna obiao novi Studentski dom

Odluke o imenovanju povjerenstva., povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje poziv NA prethodnu provjeru znanjposobnosti Kandidati ije su prijave potpune i pravodobne.

MUP nudi priliku za posao : Raspisali natjeaj

Jednog doktoranda u suradniko zvanje i na radno mjesto asistenta, u znanstvenom podruju drutvenih znanosti, polje pravo na Katedri za meunarodno i europsko privatno pravo, u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost Projekt razvoja.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Natjeaj

Institut za razvoj i meunarodne odnose, Zagreb (dalje u tekstu: poslodavac temeljem.

O kulturi odijevanja porekih plemenitih roku graana - Glas Istre

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine:123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/2017.

Natjeaji - Dom za starije osobe Park

Statuta (proieni tekst) i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljuje javni natjeaj za izbor.

List of hospitals in Croatia - Wikipedia

Uvjeti: Fleksibilnost i strpljivost, senzibilizacija za rad s osobama s invaliditetom, vozaka dozvola B kategorije, spremnost na uenje i timski rad.

Nova nagradna igra poinje u srbiji, najavio je sinia)

20 sati tjedno, fleksibilno radno vrijeme, dogovorno s korisnikom usluge asistencije.

Iznajmljivanje stanova Stanovi najam - nekretnine Njukalo

Neto.000,00 kn trokovi prijevoza.

Vojni strunjak: Natjeaj za avione je fijasko

Rok za prijavljivanje kandidata na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja u listu avaz roto press doo Sarajevo.

47 - Otvoren natjeaj za sredstva iz iparda - Mjera 103 on Vimeo

Nepotpune i neblagovremene prijave nee biti razmatrane.

Nagradna - igra.com: Kolo sree - Nagradna igra

Prijave sa dokazima o ispunjavanju navedenih ulova dostaviti lino ili preporuenom potom na adresu.Website statistieken