Cat: loto za specijalistiko usavravanje doktora medicine

Akreditacija; Potvrda o akreditaciji; Akreditirane pretrage; Preporuke i postupci; Referentni centar.

Tjedni raspored darivanja krvi Hrvatski zavod

Naslovnica MZ hztm; REF 2010; REF 2010 Uvod; REF 2010 Organizacija slube za transfuzijsku medicinu.

Hzjz Sluba za medicinu rada

Hrvatski zavod ZA transfuzijsku medicin.

Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH

B, Petrova 3 Klasa: igre 112-01/15-02/07 oj: /1-15-1 Zagreb,.

Zalihe krvi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Na temelju lanka.

Hzhm - Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine broj 83/15.) u skladu s Planom specijalizacija odobrenim od Ministarstva zdravlja, Klasa: 131-01/14.

Daruj krv, budi njihov heroj : Akcija darivanja krvi

Natjeaj za specijalistiko usavravanje doktora medicine iz transfuzijske medicine.

Slobodna Dalmacija : Sukob Orekovia i Kolinde jo traje?

Z A, g, Petrova.

Zdravko Boras iz Otoka prvi kandidat za novog ministra MUP-a!?

U Zagrebu darivatelji krvi mogu dati krv svakog dana u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, u Petrovoj 3, od ponedjeljka do petka od, a subotom od.

Istarska upanija raspisala natjeaj za angairanje 8 novih vjebenika

Hrvatski zavod ZA, javno zdravstvo - sluba, zA medicinu.

Srbija uvodi porez na steam igre od 20!

Rada, hrvatski zavod ZA, javno zdravstvo - sluba, zA medicinu.

Obrasci za prijavu na natjeaj za dravne stipendije prijavu na natjeaj

Rada croatian institute OF public health - department OF occupational health.

Zagrebaka pivovara predstavila Oujsko Hoppy Lager

Hzjz Sluba za medicinu rada, Domai, Meunarodni, Posjeti tvrtkama U ovom se izborniku nalaze informacije o odranim.

Posao : Sa smjestajem Njemaka 161 aktualni posao Jooble

Akcija mjeseca Obiljeen Svjetski dan darivalaca krvi.

Osnovna kola Vinjevac - Natjeaji za radna mjesta

Povodom Svjetskog dana darivalaca krvi zajednikom saradnjom.

HEP grupa - Slobodna radna mjesta

Zavoda za transfuzijsku medicinu, fBiH, Crvenog kria FBiH i Zemaljskog muzeja organizovana je akcija darivanja krvi Svi u Muzej: Masovna akcija darivanja m prilikom preko 70 graana se odazvalo akciji darivanja krvi koji su nakon darivanja imali priliku posjetitit.

Sveuilite Sjever - Produljen natjeaj za upis studenata

Ako su trenutane koliine krvi Vae krvne grupe ispod oznake premale zalihe, molimo Vas da se odazovete na akcije dobrovoljnog darivanja krvi prema rasporedu darivanja koji je objavljen na naoj web stranici ili kod nas.

Vukovar : Muzej u bolnici

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Petrova 3, 10 000 Zagreb.Website statistieken