Cat: kuponi natjeaj Ureda Grada za male potpore otvoren je cijelu godinu, odnosno do iskoritenja planiranih sredstava igra u Proraunu, a predvia jednokratno dodjeljivanje financijskih sredstava do iznosa.000,00 kuna neprofitnim organizacijama.

Natjeaj ZA prijavu projekata udruga NA otocima U 2019

Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuju Natjeaj za prijavu programa udruga u podruju prevencije ovisnosti, suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja teta za dodjelu heineken financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreu u Republici Hrvatskoj za 2019.

Natjeaj za prijavu projekata udruga za 2019

Prihvatljivi prijavitelji: sve udruge koje imaju sjedite na hrvatskim otocima i koje su upisane u Registar igra udruga Republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o raunovodstvu neprofitnih organizacija te djeluju.

Javni natjeaj za financiranje udruga graana u 2019

Opina Strizivojna financirat e samo one udruge koje ispune uvjete koji su definirani Pravilnikom i ovim Natjeajem u kategorijama predvienim Proraunom za 2019.

Javni natjeaj za financiranje udruga u 2019

Godinu: Javne potpore u sportu (Program 06, Aktivnost A10310) Javne potpore u kulturi (Program.

Ministarstvo pravosua Republike Hrvatske - Javni natjeaj

Prije potpisa ugovora ovlatena osoba za zastupanje udruge dostaviti e potvrdu nadlene institucije da ima podmirene sve doprinose i plaen porez.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Javni natjeaj

Prijavu na natjeaj potrebno je ispuniti u skladu s Uputama za prijavitelje.

Grad Zagreb slubene stranice

Rok za podnoenje prijedloga projekata je 30 dana, a zavrava ibnja 2019.

Natjeaj za financijske potpore projektima udruga za 2019

Javni natjeaj za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode portske, kulturne i ostale civilne udruge na podruju Opine Vrpolje za 2019.

Grad poziva udruge na natjeaj za financiranje programa

Godinji plan raspisivanja Javnih natjeaja za financiranje javnih potreba na podruju Opine Vrpolje za 2019.

Udruge, fra Slavko Barbari Meugorje za dodjelu

Za financiranje projekata udruga usmjerenih pruanju potpore provoenju pojedinanog programa izvravanja kazne zatvora/odgojne mjere (1) Ministarstvo pravosua, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u podruju socijalne, humanitarne, kulturne, odgojno-obrazovne, sportske, zdravstvene, tehnike i informatike djelatnosti, zatim.

Uvajte SE internet predatora: Kako objavama

Natjeaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podruju izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u kolskoj godini 2018.

Zakon o izborima opinskih naelnika, gradonaelnika, upana

Saznajte vie Tip operacije.3.1.

Tag: nagradna igra - posao

Odbor poziva graane Republike Hrvatske, javne i druge djelatnike u tehnikoj kulturi, udruge i druge pravne osobe u tehnikoj kulturi, znanstvene ustanove i ostale pravne osobe koje imaju sjedite u Republici Hrvatskoj da predloe kandidate za dodjelu Dravne nagrade tehnike.

Kiki nagradna igra - Kra nagradna igra 2018 - sve nagradne igre

Godinu i.

Ibenska policija: Domar nije poinio kazneno djelo, samo je htio

Upis uenika s tekoama u razvoju.

Do konca srpnja natjeaj za subvencionirani

Razred srednje kole u kolskoj godini 2020./2021.

Aktualny czas w Slavonski Brod, Chorwacja

Odmor uenika o i s za 2019./2020.

Conjugacin de opinar

Na temelju lanka.Website statistieken