Cat: jackpot stranice

Javni poziv za iskazivanje interesa udruga osoba s invaliditetom za sudjelovanje u projektu Transport innovation for vulnerable to exclusion people needs satisfaction.

Raspisan natjeaj za 175 novih taksi dozvola u Zagrebu - tportal

Naknada za izdavanje dozvole iznosi 700 kn i uplauje se na: proraun.

Gradska skuptina Zagreba prihvatila natjeaj za 175 dozvola

Grad zagreb, trg Stjepana Radia 1, 10000, zagreb.

Grad Zagreb: projekte Javni natjeaj za davanje u zakup poslovnih

Grad je raspisao poziv za 175 taksi dozvola.

Nove taxi dozvole u Zagrebu od ponedjeljka

Zahtjeva e biti vie od 300.

Napokon natjeaj za nove taksi-dozvole, u Cammeu vie vozila

Oekuje se da na trite dou Pavo Zubak s Oryx Taksijem, Mladenka Marjanovi s Eko prijevozom,.

Nagradna igra Srpska Info

Taxi, cammeo e zatraiti jo dozvola.

Nagradna igra - 14:16.01

Foto: Radio Taksi, zagreb.

Zelena akcija tui Ministarstvo zatite okolia i energetike

Zastupnici zagrebake Gradske skuptine u etvrtak su s 39 glasova za i dva HNS-ova suzdrana prihvatili prijedlog odluke zagrebakog gradonaelnika Milana Bandia da se raspie natjeaj za dodjelu oko 175 slobodnih dozvola za zagrebake taksiste.

Catalog Tv 00:18

Gradske ustanove u kulturi kojima je osniva.

Makarska - Natjeaj za donacije 2013

Grad Zagreb ; Kriteriji za utvrivanje programa javnih potreba u kulturi.

HSP: Natjeaj za izgradnju osjeke dvorane nelegalan

Grada, zagreba; Kulturna vijea za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi; Strategija kulturnog i kreativnog razvitka.

Snickers nagradna igra 2016 - sve nagradne igre u Hrvatskoj

Grad Zagreb raspisao je Javni natjeaj za davanje u zakup poslovnih prostora, garaa i garanih mjesta u gradskoj etvrti Trenjevka Jug, Cenkoveka 8-12 i gradskoj etvrti Sesvete, Novi Jelkovec, podnoenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, prema tabelarnom prikazu iz toke.

Zdravstvo: Otvoreni vani objekti u Buzinu i KB Sveti Duh

Nove taxi dozvole u Zagrebu od ponedjeljka.

Je li kuni majstor u novoj Osnovnoj koli Finida

Grad Zagreb plaa punu cijenu struje za fontanu u prolazu kod Importanne centra oko 200.000 kuna godinje,.

Kinder nagradna igra 2017: Slatki plan

RAD zagreb gradski ured ZA kulturu na temelju.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 47/90, 27/93 i 38/09 te Kriterija za utvrivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Slubeni glasnik Grada Zagreba 17/09 i 18/13 objavljuje.

Narodne novine javni natjeaj - Sveuilite u Zadru

Iako su nakon vraanja Oryxovih dozvola imali zakonski rok od 60 dana da raspiu poziv, probili su ga ekajui da se ispune uvjeti kako bi natjeaj bio kvalitetniji.

Javni programi u kulturi

Vie od 300 taksista nedostaje samo za taksije grada Zagreba pa je Hrvatski zavod za zapoljavanje odnedavno puno radio na tome da prekvalificira vozae na taksi-prijevoz.

Nastavak rada uglednog strunjaka: Privatna bolnica

Upis uenika s tekoama u razvoju.Website statistieken