Cat: igrice

Natjeaj za posao - Grad Knin

Javni natjecaj - zakup poslovnog prostora kolovoz 2019 Obavijest o rezultatima javnog natjeaja za prijam u radni odnos (objavljeno.8.2019.).

Javni natjeaji Hrvatske vode

Javni natjeaj za prijem u slubu.

T - U javnim slubama javni natjeaji za posao

Obavijest o prijemu na temelju oglasa.

Grad Vukovar - Javni radovi - natjeaj za posao

Poziv za testiranje kandidata za prijam po oglasu.

Javni natjeaj za posao - Vii referent za komunalnu

Javni natjeaj za zakup javnog vodnog dobra za 2020.

Tag: javni natjeaj

Godinu za podruje VGO za gornju Savu, javni natjeaj za zakup javnog vodnog dobra za 2020.

Morh raspisao natjeaj: Pogledajte koga sve

Godinu za podruje VGO Split Rok za dostavu ponuda:.3.2020.

Natjeaji Sluba za zapoljavanje HN/K

Do 11 sati;.6.2020.

Otvoreni javni pozivi - Zagrebaki Holding

U svim javnim slubama prema novom temeljnom kolektivnom ugovoru za javne slube uvedena je obveza javnog natjeaja prilikom zapoljavanja.

Savjeti - Prijava na natjeaj za posao - t Vie za va novac!

Javne slube, prema ugovoru koji je na snazi od poetka kolovoza, za sva radna mjesta moraju raspisati javni natjeaj koji e se objaviti u dnevnim novinama, na oglasnoj ploi ustanove te oglasnoj ploi HZZ-a.

Digitalni ured standardi ili norme za digitalni ured

Javni, poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi Grada Vukovara za 2020.

Javna profesonalna vatrogasna postrojba grada

Godinu Oglas za prijam u slubu na odreeno vrijeme na radno mjesto - savjetnik za graditeljstvo Natjeaj za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda Natjeaj za radno mjesto Odgojitelja (m.

Nagradna igra - Radio

U Narodnim novinama objavljen je javni natjeaj dana.

Natjeaj ZA prijam Slubenik Referent Za Komunalnu Nakandu

Godine za prijam u slubu Opine eminac na radno mjesto: vii referent za komunalnu infrastrukturu - 1 izvritelj na neodreeno vrijeme na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Vie novca za male EU poljoprivrednike?

Pretraite lanke koje sadre tag javni natjeaj Pronaite ili ponudite posao, kreirajte ivotopis ili pronaite pravog zaposlenika za otvoreno radno mjesto u vaem poduzeu.

Rijeka bolnica trai 37 specijalizanata - Glas Istre natjeaj

Ministarstvo obrane raspisalo je javni natjeaj za zapoljavanje lijenika, zubara, veterinara, psihologa, pravnika i IT strunjaka, odnosno za 34 kandidata za asnike.

Izvlaenje u igri uzmi raun I pobedi

Trae ukupno do 15 doktora medicine, jednog doktora dentalne medicine, do dva doktora veterinarske medicine, do tri magistara psihologije, do tri magistra prava.

Uvajte SE internet predatora: Kako objavama

Javni oglas za prodaju slubenog vozila Slube za zapoljavanje HN-HNK O nama Na ovoj stranici nai ete informacije o radu Slube za zapoljavanje HN/K, uslugama koje prua u cilju zapoljavanja, te openito o prilikama i novostima na tritu rada.

Posajemakoj Potreban varioc (atraktivna plaa)

Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto: dipl.Website statistieken