Cat: igre ravnatelja

Prosinca, a rok za podnoenje prijava je osam dana od objave.

NP Krka raspisala Javni natjeaj

Ravnatelj se bira na mandat od etiri godine, a potvruje ga ministar zatite okolia.

Ministarstvo e ponititi natjeaj za ravnateljicu

Nacionalni park Krka raspisala je javni natjeaj za financiranje projekata udruga iz prorauna.

NP krka, raspisao natjeaj: Trai se struni voditelj

NP Krka za 2016.

Natjeaj za financiranje udruga iz Prorauna

Koji e biti otvoren od danas,.

Natjeaj za posao na odreeno - turistika sezona 2018

Srpnja 2016, ili do isteka sredstava.

Nacionalni park Krka natjeaj za financiranje projekata

nbsp; Pravo prijave na natjeaj imaju udruge ije su aktivnosti usmjerene opoj dobrobiti i odgojitelja poboljanju kvalitete ivota drutvene zajednice, hellip;.

Nella Slavica ostaje bez fotelje, Ministarstvo ponitava

Nakon to je u programu N1 kandidatkinja za ravnateljicu.

Ministarstvo gospodarstva i odrivog razvoja Republike

NP Krka, ljiljana Zmijanovi iznijela optube da je izabrana.

Studentski dom kralj Karaburma u Beogradu - Studentski ivot

Nacionalni park, krka ibenik raspisala je natjeaj za imenovanje strunog voditelja Javne ustanove.

Studentski domovi Beograd - Beleke Konkurs za dom u Beogradu

Uvjeti koje potencijalni voditelj mora zadovoljiti su sljedei: zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij iz prirodnih, biotehnikih, biomedicinskih i tehnikih podruja, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, aktivno znanje jednog.

Aktualne nagradne igre Petrol

Nacionalni park Krka raspisao je natjeaj za udruge ije su aktivnosti usmjerene opoj dobrobiti i poboljanju kvalitete ivota drutvene zajednice, a kojima je financijska pomo potrebna u realizaciji projekata iz sljedeih podruja djelovanja.

Yicca umjetniki natjeaj - meunarodno natjecanje

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja predaju se osobno u prizemlju Hotela Jezero (od ponedjeljka do petka u vremenu od 11,00 do 15,00 sati) ili alju na adresu: Javna ustanova dom ».

Pogledajte najnovije natjeaje za EU fondove - tportal

Nacionalni park, plitvika jezera Odjel pravnih kadrovskih i opih poslova, Znanstveno-struni centar.

Natjeaji za studente uniri

Ivo Pevalek, Josipa Jovia.

Natjeaji za davanje u zakup poslovnih prostora - Grad Rijeka

Prijave se podnose osobno u upravi.

Dom i dizajn - grand prix natjeaj Predstavljamo

NP Krka (prizemlje tajnitvo Trg Ivana Pavla.

Slovenske novice # nagradna igra

5, 22000 ibenik, ili potom (preporueno u zatvorenoj omotnici) na tu adresu (Ured ravnatelja s naznakom: Prijava za financiranje projekata udruga iz prorauna.

Natjeaj za prijam u slubu

NP Krka za 2018.Website statistieken