Cat: igre zemljita« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.

Agencija za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agencija za plaanja objavila je, natjeaj nagradna za provedbu tipa operacije.1.3.

Natjeaj za projekte iz Programa ruralnog razvoja

Koritenje obnovljivih izvora energije.

HPK bira najuspjenije projekte financirane

Objavljen je prvi natjeaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (epfrr) provedbu tipa operacije.4.1 Neproduktivna ulaganja.

Raspisan natjeaj za projekte organizacija civilnog drutva

Natjeaj za projekte iz Programa ruralnog razvoja.

Grad Velika Gorica » Natjeaji i javni pozivi

Hrvatska poljoprivredna www komora objavila je natjeaj za odabir najuspjenijih projekata financiranih mjerama iz Programa ruralnog razvoja.

Poljoprivrednicima ove godine na raspolaganju 360

HPK bira najuspjenije projekte financirane mjerama iz Programa ruralnog razvoja.

Javni natjeaj za dodjelu donacija stvaramo

Na natjeaj se mogu javiti organizacije civilnog drutva i druge pravne osobe registrirane na podruju Republike Hrvatske koje svoje programe i projekte provode na podruju Zagrebake upanije, te aktivno i kontinuirano djeluju najmanje jednu godinu u podruju za koje prijavljuju program ili projekt.

Pravilnik o provedbi tipa operacije.4.1

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Novac nije izgubljen, uzet emo 2,6 milijardi eura za ruralni

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/ projekte udruga iz podruja.

Natjeaji za studente uniri

Otvoreni natjeaj za prodaju nekretnina u vlasnitvu Grada Velike Gorice u Radnoj zoni Rakitovec.zahtjeve za zajmove za ruralni razvoj, a do kraja prvog tromjeseja 2019.

Grad Makarska - Otvoreni natjeaji i pozivi

Bit e dostupna i Pojedinana jamstva za ruralni razvoj iznosa od 1,3 milijuna eura i to sa stopama jamstva od 70, odnosno do ak 80 za projekte mladih poljoprivrednika i za ulaganja.

Procurila snimka razgovora Beroa i Zadravec o natjeaju

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku povodom obiljeavanja dana prihvaanja Konvencije o pravima djeteta, raspisalo je Natjeaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta.

Natjeaj za provedbu tipa operacije

Nagrade se dodjeljuju u kategoriji godinjih nagrada i nagrade za ivotno djelo.

Petorici gazda treina raspoloivih potpora

Za Javni natjeaj hbor-a za dodjelu donacija u 2018.

Natjeaji za posao - Nacionalni park Plitvika jezera

U sluaju dodatnih pitanja vezanih za Natjeaj, prijavitelji se tijekom procesa zaprimanja projektnih prijava do isteka roka za slanje prijava na Natjeaj mogu obratiti hbor-u na sljedeu adresu elektronike.

Natjeaj za posao - radnik na ureenju staza i mostia

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice kole.

Natjeaj za prijem u radni odnos Hrvatski zavod za javno

Za ravnatelja moe biti imenovana osoba koja pored opih uvjeta za zasnivanje radnog.

Javna nabava, oglasi, natjeaji : Javna ustanova Nacionalni

Odnosa ispunjava i sljedee uvjete:.

Natjeaj, za, financiranje Programa Studentskih Organizacija

Zavren studij odgovarajue vrste za rad na radnom mjestu uitelja, nastavnika ili.Website statistieken