Cat: igra 740 prijava za posao dobitnici

Trenutno je za, rijeka objavljeno 36 oglasa i to najvie u kategoriji Prodaja (Trgovina).

Natjeaji za posao, kBC, zagreb

Radno mjesto za koje raspisujemo natjeaj obuhvaa: - kontrolu i obradu knjigovodstvene dokumentacije, usklada s glavnom knjigom - kontrole.

Natjeaji za zapoljavanje - Grad, rijeka

(javni natjeaj.

Posao : Rijeka 171 aktualni posao

Broj: 497/18 - objavljen dana.

Gotovo 400 osoba eli istiti

Godine u Narodnim novinama.

KBC, rijeka - tportal oglas, zA, posao

8/18, te na slubenim web stranicama HZZ-a i Ustanove).

Odjel za fiziku - Natjeaj za posao

Zavren je i natjeaj za zapoljavanje novih administrativnih radnika i njihov izbor je u tijeku, kao i izbor ostalog osoblja, a svi e biti rasporeeni po klinikama, zavodima i odjelima, napominje sanacijski upravitelj KBC-a Split Nikola Kolja.

Tag: prijava na natjeaj - posao.hr

Natjeaji za specijalizacije i pripravniki sta.

KBC, rijeka raspisao natjeaj: Trae esnaest specijalizanata 24sata

Prijava problema kod preuzimanja dokumenata.

U tijeku je natjeaj za 16 specijalizacija

Rijeka objavljuje natjeaj za prijam u slubu na neodreeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca, na radno mjesto Administrativni tajnik 2 (1 izvritelj/ica) u Pisarnica ( za poslove vezane za provedbu dokumenata prostornog ureenja i graenje, odgoj.

Rijeka bolnica trai mlade lijenike: Raspisali natjeaj

Otvorena radna mjesta u najboljim kompanijama.

Strip-natjeaj, ekologija, Gunja, 2018

Besplatan, brz i povoljan nain da pronaete posao izmeu.400 novih oglasa za, puno, nepuno radno vrijeme, honorarni posao.

HRT: KBC Split: Veliki odaziv medicinskih sestara na natjeaj za posao

Ponite novu karijeru upravo sada!

Poduzee Ecos raspisuje natjeaj za posao - ECoS

Na natjeaj za prijam 20 spremaica u radni odnos na odreeno vrijeme radi zamjene za bolovanja i porodni dopust koji je osvanuo u Narodnim novinama i trajao Od svih molbi, odabir je bio suen na 170 osoba koje.

Posajemakoj 2018 Potreban recepcionar u hotelu

Za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto.

Grafotisak raspisao dva natjeaja za posao

Vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog podruja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Natjeaji za posao Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Pretraite lanke koje sadre tag prijava na natjeaj Pronaite ili ponudite posao, kreirajte ivotopis ili pronaite pravog zaposlenika za otvoreno radno mjesto u vaem poduzeu.

Aktualni natjeaji za posao

Specijalizacije, u pravilu, traju od etiri do est godina, a nakon poloenog specijalistikog ispita obveza je lijenika ostati raditi u bolnici u vremenu istovjetnom trajanju specijalizacije.

Natjeaj za posao u Aquaparku Istralandia, ljeto 2014

Kliniki bolniki centar Rijeka je temeljem Plana specijalizacija za 2018.Website statistieken