Cat: igra udruga za zatitu ivotinja za 2011.

Ured za udruge, grad Zagreb objavio natjeaj za predlaganje

Kriteriji za ostvarivanje financijske potpore podrazumijevaju da udruga djeluje na podruju.

Ured za udruge, grad Zagreb

Grada, zagreba gdje je je registrirana za provoenje ponuenog programa ili projekta.

Natjeaj za programe

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i port raspisao je Pozivni natjeaj za predlaganje programa javnih potreba, grada, zagreba u tehnikoj engleski kulturi za 2010.

Grad Zagreb raspisao 15 javnih natjeaja za financiranje

Na natjeaj se mogu javiti udruge u tehnikoj kulturi, kao i obrazovne ustanove.

Ured za udruge, grad Zagreb natjeaj za davanje u zakup

Obrazac za prijavu potrebno je ispuniti u elektronikom obliku te ga e-mailom poslati na adresu.

Grad Zagreb : Javni natjeaj za dodjelu potpora za razvoj

Natjeaj za programe i projekte usmjerene za unaprjeenje kvalitete ivota osoba s invaliditetom za 2010.

Grad Zagreb - 14 javnih natjeaja za financiranje udruga

Gradski ured za socijalnu zatitu i osobe s invaliditetom je temeljem Zakona o udrugama i Odluke o uvjetima za ostvarivanje financijske potpore za zdravstvene, socijalne i humanitarne programe i projekte od interesa.

Grad Zagreb : Javni natjeaj za davanje u zakup poslovnih

Grad Zagreb raspisao je 15 javnih natjeaja za financiranje programa i projekata udruga za 2017.

Grad Zagreb slubene stranice

Javni natjeaj za financiranje programa i projekata udruga iz podruja zatite ivotinja, poljoprivrede, umarstva i lovstva iz Prorauna Grada Zagreba za 2017.

Javni natjeaji - Vani dokumenti

Grad Zagreb natjeaj za davanje u zakup portskih graevina u vlasnitvu Grada Zagreba Na temelju lanka.

Grad, zadar - Gradska uprava

Odluke o nainu upravljanja i koritenja portskih graevina u vlasnitvu Grada Zagreba (Slubeni glasnik Grada Zagreba 6/10 i 12/10) gradonaelnik Grada Zagreba, raspisuje.

Posao Srbija: Beograd, Novi Sad

Grad Zagreb : Javni natjeaj za dodjelu potpora za razvoj drutvenog poduzetnitva kroz socijalne zadruge.

Sestre milosrdnice Oznaka

Opi cilj je promicanje i razvoj drutvenog poduzetnitva i drutvenih poduzetnikih inicijativa radi osiguranja drutvene kohezije kao i ukljuivanje u poduzetnitvo i trite rada marginaliziranih, socijalno.

Dobitnici nagradne igre

Gradonaelnik Grada Zagreba raspisao je 14 Javnih natjeaja za financiranje programa i projekata udruga za 2016.

PPT - erasmus - Natjeaj za odlazak studenata na studijski

Obavijest o raspisivanju Javnih natjeaja objavljena.

Doznajemo: MUP je raspisao natjeaj za posao

U Veernjem listu, a Javni natjeaji na internetskoj stranici Grada Zagreba i na oglasnim ploama Gradske uprave.

Arhiva morh » Portal Priznajem

Grad Zagreb raspisao je Javni natjeaj za davanje u zakup poslovnih prostora.

Natjeaj za posao / fo BH Internet magazin

Pravo podnoenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizike osobe obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podrunicom u Republici Hrvatskoj.

Real madrid Gandeng nivea MEN Jalin Kerja Sama di Indonesia

Ponuda za sudjelovanje u javnom natjeaju mora sadravati.Website statistieken