Cat: bingo dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natjeaja u Narodnim novinama, neposredno ili potom na adresu: Ministarstvo pravosua, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za.

Javni radovi - natjeaj za posao

Javni natjeaj za imenovanje ravnatelja/ice ne otvarati«.

Javni, natjeaj za prijem zaposlenika na radno mjesto

Javni natjeaj mar 27, 2020 Na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba sa invaliditetom broj: /20.

Javni natjeaji Hrvatske vode

Godine, a u skladu sa lankom.

Natjeaji i javni pozivi - Sisako-moslavaka upanija

Javni natjeaj za prikup ponuda Za davanje u zakup foi Poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda Daje se u zakup Poslovni prostor, zaseban objekt na adresi Velimira korpika 9, krianje ulica Velimira korpika i Kree Golika, ispred PC Pevex Jankomir, povrine 203.

Grad Zagreb slubene stranice

Javni, poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi Grada Vukovara za 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Godinu Oglas za prijam u slubu na odreeno vrijeme na radno mjesto - savjetnik za graditeljstvo Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti Natjeaj za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda.

Javni natjeaj za izbor

Za prijem zaposlenika na radno mjesto: 1) Arhivist u Odjelu za sreivanje i obradu arhivskog gradiva 1 izvritelj/ica s punim radnim vremenom, na neodreeno vrijeme.

U namex-u odrano izvlaenje velike nagradne igre

Uvjeti: zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili integrirani preddiplomski.

Stipendije.info Natjeaj za stipendiju japanske vlade (mext)

Javni natjeaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra za 2020.

Aktualne nagradne igre Petrol

Godinu na podruju VGO-a Varadin Rok za dostavu ponuda:.

Sveuilite u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju

Do 11 sati;.

Nagradna igra Stranica

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donoenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnoenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natjeaja detaljno djeji su opisani u Uputama za prijavitelje na Natjeaj.

Humanitarna udruga Put Zadar

Javni poziv projekt Sufinanciranje novog zapoljavanja na podruju Sisako- moslavake upanije za 2020.

Lidl Romania Website - www

Javni poziv po projektu Subvencije kamata temeljem odobrenih zajmova Hamag Bicro-a za 2020.

Kontinentalna hrvatska, otkrijte unutranjost

Javni poziv - Kapitalne pomoi za nove investicije u proizvodnji i potpore za obrtna sredstva.

Game Mini Cooper Memory - Mainkan secara online

Javni natjeaj za financiranje programa i projekata udruga iz podruja zatite zdravlja iz Prorauna Grada Zagreba za 2020.

Konkurs za studentske domove

Javni natjeaji za financiranje programa i projekata udruga iz podruja sustava civilne zatite iz Prorauna Grada Zagreba za 2020.

Rezultati nagradne igre Zaljubi se u Nokiju C5-03 i osvoji

Javni natjeaj za dodjelu financijske potpore vrhunskom sportu 2020.Website statistieken