Cat: bingo - Novi Marof

Postupak i da nije pravomono osuena za prekraj ili kazneno djelo iz lanka.

Javni natjeaj za upis na preddiplomski struni studij

Uredbe (uvjerenje nadlenog suda, ne starije od est mjeseci.

Raspisan javni natjeaj za dodjelu poslovnih prostora

Popis zaposlenih osoba sklopljen ugovor o radu na neodreeno ili odreeno vrijeme.

Javni pozivi ZET, prijava javni prijevoz u Zagrebu

Grad Novi Marof objavio.

Natjeaji, javni pozivi, obrasci

Javni natjeaj za financiranje programa i projekata od interesa za ope dobro koje provode udruge na podruju Grada Novog Marofa za 2019.

Javni, natjeaj za financiranje institucionalne podrke udruga

Godinu i koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih stratekim i planskim dokumentima Grada Novog Marofa.

Javni natjeaj - Sredinji dravni ured za, hrvate izvan

Financijska sredstva u iznosu od 280.000 kuna osigurana.

Grad Zagreb slubene stranice

Posebno istiemo da se kandidati preko mogu poeti prijavljivati ve sada, a dokumente za prijavu za upis na studij trebaju poslati na Fakultet iskljuivo preporueno potom.8.

Mobile Homes Vetar Rovinj - Istria, Croatia - Best Prices

Razredbeni postupak odrati e se u srijedu,.9.2020.

Nagradna igra Frikoma i/ili nase poimanje nagradnih igara

Prijava u papirnatom obliku mora sadravati obvezne obrasce vlastoruno potpisane od strane osobe ovlatene za zastupanje i voditelja programa ili projekta te ovjerene slubenim peatom udruge.

Odjel za fiziku - Natjeaj za posao

Rok za podnoenje prijava na ovaj, javni natjeaj je trideset (30) dana od dana objave, a zadnji dan za prijavu.

Real madrid Gandeng nivea MEN Jalin Kerja Sama di Indonesia

Obrazac za prijavu na, javni poziv objavljen.

Graanska inicijativa dobila vrijednu donaciju - fo portal

Godine moete preuzeti ovdje.

INA nagradne igre lana je stranica

Ponuda se pisanim putem podnosi.

Jutarnji list - sebi naao posao, A 140 drugih ostalo

Godine na adresu: Zagrebaki elektrini tramvaj.o.o.

Ataco objavljuje natjeaj za posao

Poslovno podruje Pravnih poslova i ljudskih resursa Ozaljska Zagreb s naznakom Za javni poziv za iskazivanje interesa.

Natjeaji Narodne novine.d

Komunalna naknada za 2016.

Poduzee Ecos raspisuje natjeaj za posao - ECoS

Obrazac prijava komunalne naknade za 2016.

Natjeaji - Dom za starije osobe Park

Obaveza plaanja poreza i spomenike rente.Website statistieken